ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Bloggs ΚΩΔΙΚΑΣ html JavaScript ΕΙΣΑΓΩΓΗ ManiacΑΝΑΛΥΣΗ Site ΕΙΔΗΣΕΩΝ GadgetManiac ΓΕΝΙΚΑ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ActionScript ΚΩΔΙΚΑ ΕΝΟΣ Flash MP3 Player


 Έχουμε κατασκευάσει τον παραπάνω  Flash Player  που βλέπεται με την βοήθεια κάποιου Designer.
   Για την πλήρη λειτουργία του θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε  ActionScript  κώδικα:
Κάνοντας δεξι κλικ πάνω στο  Frame 1 και πατάμε στην παράμετρο ActionScript. Στο πλαίσιο που ανοίγει προσθέτουμε τον κώδικα  μόνο της παραγράφου 1.

 1.     Ρυθμίζουμε τον ActionScript κώδικα για το Πλαίσιο 1 (Frame 1)

mySnd = new Sound(); // create sound object
sndbar._visible = false; // hide the sound bar initially


// onLoad executed when the sound completes to load
mySnd.onLoad = function(){
 // set total time in seconds on the display instead of percentage
 totalseconds = Math.floor(mySnd.duration/1000);
 totaltime=Math.floor(totalseconds/60) + ":" + totalseconds%60;
 // show sound bar for playback
 sndbar._visible = true;

}

// to load your own sound put it on the web
// and change the path below
mySnd.loadSound("http://www.flashdesignerzone.com/tutorials/sound.mp3",true);volume = 100;
pause=0;


function f1()
{
 // percent loaded
 buffered=Math.floor((mySnd.getBytesLoaded()/mySnd.getBytesTotal())*100);

 // display progress on the display
 if(buffered<100) { totaltime=buffered; totaltime = totaltime+"%"; }

 // resize sound playing bar
 sndbar._xscale=(mySnd.position/mySnd.duration)*100;

 // display how many seconds played
 playedseconds=Math.floor(mySnd.position/1000);
 playedtime=Math.floor(playedseconds/60) + ":" + playedseconds%60;

 // if stopped remove sound bar
 if(action=="stop"){ sndbar._xscale=0; }

 if(pause==1){
  pausepos=mySnd.position;
  mySnd.stop();
 }

}

setInterval(f1,100); // trigger f1 every 0.1 second

      Με το κόκκινο είναι η διεύθυνση που έχουμε τοποθετήσει το mp3 αρχείο  ήχου μας .


2.    Κωδικό για το κουμπί Αναπαραγωγή   onClick (Play button)

 mySnd.start(0,100);
pause=0;
action="play";3.    Κωδικό για το κουμπί Stop   onClick(Stop button)

mySnd.stop();
action="stop";


4.     Κωδικό για το κουμπί Παύση   onClick(Pause button)

if(pause==1){
 pause=0;
  mySnd.start(pausepos/1000);
} else {
 pause=1;
}5.  Κωδικό για το κουμπί Αύξησης έντασης   onClick

volume = volume + 10;
if(volume>100) volume = 100;
mySnd.setVolume(volume);6.  Κωδικό για το κουμπί μύωσης έντασης   onClick

volume = volume - 10;
if(volume<0) volume = 0;
mySnd.setVolume(volume);
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.